צוות

הרב יעיש חנונה

ראש המכינה

נולד בשנת תשט"ו גדל בקרית שמונה למד במוסדות החינוך היסודי והתיכון ,בק"ש לאחר מכן התגייס לצ.ה.ל שרת בחיל התובלה ועבר לשרת בגה"ס שריון בחטיבת מילואים ושרת בה עד סוף חק שרות המילואים ,למד ועסק בתחום החשמל והאלקטרוניקה ,למד את למודי התורה בישיבת ההסדר בקרית שמונה בעיקר מראש הישיבה הרב ישראל קירשטיין שליט"א ובמסגרות שהרב לימד בהם וכן למד תורה מפי הרב צפניה דרורי שליט"א רב העיר וראש הישיבה ,הקים מוסדות חינוך תורניים בקרית שמונה ועומד בראשם עד היום, השתתף במלחמת ההתשה ביום הכיפורים ובמלחמת שלום הגליל,למד ועסק תחום ההעצמההאישית וטיפול במחסומים רגשיים והוסמך למאמן מוסמך בתחום זה במכללת תל-חי .מלמד בכל תחומי לימוד התורה.

050-123-4567
info@tammir.org.il

הרב יעיש חנונה

ראש המכינה

נולד בשנת תשט"ו גדל בקרית שמונה למד במוסדות החינוך היסודי והתיכון ,בק"ש לאחר מכן התגייס לצ.ה.ל שרת בחיל התובלה ועבר לשרת בגה"ס שריון בחטיבת מילואים ושרת בה עד סוף חק שרות המילואים ,למד ועסק בתחום החשמל והאלקטרוניקה ,למד את למודי התורה בישיבת ההסדר בקרית שמונה בעיקר מראש הישיבה הרב ישראל קירשטיין שליט"א ובמסגרות שהרב לימד בהם וכן למד תורה מפי הרב צפניה דרורי שליט"א רב העיר וראש הישיבה ,הקים מוסדות חינוך תורניים בקרית שמונה ועומד בראשם עד היום, השתתף במלחמת ההתשה ביום הכיפורים ובמלחמת שלום הגליל,למד ועסק תחום ההעצמההאישית וטיפול במחסומים רגשיים והוסמך למאמן מוסמך בתחום זה במכללת תל-חי .מלמד בכל תחומי לימוד התורה.

050-123-4567
info@tammir.org.il

הרב יעיש חנונה

ראש המכינה

נולד בשנת תשט"ו גדל בקרית שמונה למד במוסדות החינוך היסודי והתיכון ,בק"ש לאחר מכן התגייס לצ.ה.ל שרת בחיל התובלה ועבר לשרת בגה"ס שריון בחטיבת מילואים ושרת בה עד סוף חק שרות המילואים ,למד ועסק בתחום החשמל והאלקטרוניקה ,למד את למודי התורה בישיבת ההסדר בקרית שמונה בעיקר מראש הישיבה הרב ישראל קירשטיין שליט"א ובמסגרות שהרב לימד בהם וכן למד תורה מפי הרב צפניה דרורי שליט"א רב העיר וראש הישיבה ,הקים מוסדות חינוך תורניים בקרית שמונה ועומד בראשם עד היום, השתתף במלחמת ההתשה ביום הכיפורים ובמלחמת שלום הגליל,למד ועסק תחום ההעצמההאישית וטיפול במחסומים רגשיים והוסמך למאמן מוסמך בתחום זה במכללת תל-חי .מלמד בכל תחומי לימוד התורה.

050-123-4567
info@tammir.org.il