תרומה

הצטרף והיה שותף לתהליך הצמיחה של דור חדש.

תמיר היא עמותה לדף מסויים או לקישור לעמוד לקישור לעמוד אחר שמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילהלדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחרשמובילה לדף מסויים או תמיר.היא עמותה או לקישור לעמוד לקישור לעמוד אחרשמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחרלקישור לעמוד לקישור לעמוד אחרשמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילה אחר שמובילה לדף מסויים

תמיר היא עמותה לדף מסויים או לקישור לעמוד לקישור לעמוד אחר שמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילהלדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחרשמובילה לדף מסויים או תמיר.היא עמותה או לקישור לעמוד לקישור לעמוד אחרשמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחרלקישור לעמוד לקישור לעמוד אחרשמובילה לדף מסויים או לקישור לעמוד אחר שמובילה אחר שמובילה לדף מסויים

התרומות מוכרות לצורך מס (לפי סעיף 46 א')

צ'קים לפקודת:
תמיר למנהיגות חברתית ע"ר
נודה לשליחה בדואר לכתובת:
אוליפנט ת.ד 3585, קצרין, 12900
העברה בנקאית
ע"ש: תמיר למנהיגות חברתית ע"ר
בנק לאומי (10) סניף 732 (קצרין)
מספר חשבון: 70000/35
בכרטיס אשראי
בטלפון: 04-6964235
או בלחיצה על כפתור תרום: