יסודות החינוך- סילבוס

א. חינוך כדיאלוג מצמיח –1. דיאלוג -תקשורת בין אישית אפקטיבית –

מודל ברן – "אני בסדר אתה בסדר".

רחל ויעקב – "מנע ממך פרי בטן"- רש"י – דיאלוג מצמיח!

2. מטרת החינוך – לא להשתלט אלא להצמיח.

סדנא - דרך העלאת זיכרונות מהעבר הבנה שמחנך האידיאלי הוא מי שהצמיח אותי!

א. מהו מחנך טוב בעיניך?

ב. ספר לי על מחנך שאהבת – מה אפיין אותו?

ג. איזה מחנך מתוך כלל המחנכים (המדריכים בתנועת הנוער, מפקדים בצבא) שלך היית רוצה לפגוש שוב, מה אפיין אותו?

3. "כגננים בגן ה' לעובדה ולשומרה..." (חובת התלמידים עמוד ז'-ט') הטוב טבוע בתוכנו – בניגוד לנצרות הרואה בטבע כרע או כגישות הביהביוריסטיות הרואה בנו טבע חלק שהמציאות מעצבת!

ראה גם - הרצ"י לנתיבות ישראל – התרבות הישראלית.

ב. אמון ואמונה

1. להיות נאמן לקודה האלוקית שבי – ומתוך כך של החניך שלי !

יסוד התפיסה היהודית היא שהאדם ישר בטבעו ! – ( אורות התשובה פ"ה ס,ו*, אורות התורה פ"יא סעיף א' וב' פ"יב ס"ב , הקדמה לאורות הקודש פיסקה יא').

2. משמעות העבר שלי – יחסי תורשה וסביבה .

3. השתדלות – עמל – סעייתא דשמיא !

ההבדל בין אמון ואמונה – אמון מתייחס למצבי עכשיו – יש לי אמון בכוחות שלך , ואמונה מתייחס למצב העתידי שלי למימוש הפוטנציאל הטמון בי!

מודל התשובה – U - האישית והעולמית כבסיס לתפיסה של אמון ואמונה,

1. להידמות למידותיו של הקב"ה כשם שהוא מאמין בנו אנו צריכים להאמין בעצמנו!

2. כשם שהחיים מתקדמים והולכים לטוב כך אני צריך להאמין בהיסטוריה האישית של חיי –עבר הווה והעתיד שלי הנמצאים בהתקדמות!

ג. יכולת הכלה – סדנא בפני עצמה.

ד. למצוא את נקודות החוזק והעצמה של כל חניך !

ה. עד אחרון התלמידים –