העקרונות החינוכיים הכללים של התכנית

התאמה של ההכשרה לחינוך בערי הפיתוח בהתבסס על הנחות היסוד האלו -

1. חלק מהותי מהתהליך החינוכי בערי הפיתוח כרוך בבירור שאלת זהותם של התלמידים (בני ערי הפיתוח יוצאי עדות המזרח – מסורתיים בכל הרצף).

2. חלק משמעותי מהתלמידים בערי הפיתוח חווים ניכור ויש בהם אלמנט של נוער בסיכון.

3. חלקים מתכנית הלימודים של החמ"ד לא רלוונטית אליהם.

נקודות יסוד

 זהות ותרבות- כגורם למוביליות אישית וחברתית:

לתלמידים בתוך עיר הפיתוח יש תחושת ניכור בכלל ובפרט כלפי מסגרת הלימודים שלא מאפשרת מוביליות חברתית, על מנת נטרל חלק מהניכור יש ליצור בירור ובניה של זהות התלמיד כבן עיירת הפיתוח (דימוי עצמי) וכן זהות תרבותית הנמצאת על הרצף של דתי ומסורתי .

על מנת לחולל תהליך זה, על פרח ההוראה לברר את זהותו האישית בכלל, וזהותו כמורה בפרט. בירור זה יעשה במקביל לתהליך גיבוש זהות חינוכית והובלת תהליך דומה בקרב התלמידים עימם הוא עובד.

 המימד החינוכי-

1. יכולת הכלה ויצירת דיאלוג עם התלמיד .

2. פיתוח יכולת של יצירת קשר ואהבה לתלמיד.

3. אמון ואמונה בתלמיד .

4. לראות, למצוא ולהעצים את הטוב שבכל אחד .

5. עד "אחרון התלמידים" מאמינים בכולם.

 מימד ההוראה הדיאלוגית והפנמת הנלמד .

התמקצעות בעקרונות ובמיומנויות הוראה דיאלוגים, שתכליתם פיתוח דרכי חשיבה (לא רק מיומנויות חשיבה) והפנמה, שבהן התלמיד יוצר קשר עם התוכן הנלמד ומטמיע בעצמו ובסביבתו את מה שנעשה בתהליך הלמידה.