מנהיגות בני נוער (בהקמה)

פיתוח קבוצות בני נוער בכיתות י'-יב' ממובלים למובילים באמצעות ניהול וביצוע פרויקטים התנדבותיים שמפתחים את הרמה האישית תוך לקיחת אחריות ומובילות חברתית כנערים כחיילים וכאזרחים .