בית המדרש

דע כל מה שברא ה' כולם מוכרחים במעשיהם ואין להם ממשלה לשנות דבר מה שהוטבע בטבעם. כל הנביאים מוכרחים במעשיהם.

לבד האדם לו נתנה ממשלה על עצמו לשנות או לחדול כפי בחירתו ואף נגד טבעו

מלבים בראשית א

בית מדרש "תמיר" מאמין שאדם לומד מה שליבו חפץ מחסידות.ועד הלכה סומכים ובטוחים אנו שלכל "עשב ועשב יש את הניגון המיוחד משלו " שצריך לגדול ולפרוץ עד מאוד.בקצב ובניגון הייחודי לו יחד ובעזרת צוות הרבנים.