חובות ומחויבות תכנית המחנכים

עמותת תמיר קצרין

תנאי קבלת מלגת קיום וסיוע בדיור:

א. מלגת הקיום מחולקת לשניים שעות קהילה ומלגה נוספת לנשואים( הפירוט לעיל בטבלה)

מלגות נוספות – כל מלגה נוספת (מלבד מלגת פר"ח) אפשרית, כל עוד שעות העשייה לא באות על חשבון שעות הלימוד המסודרות ( אלא אם כן תואם מראש עם מנהל התכנית).

 

בית מדרש עשיה קהלתית מלגה
1000 ש"ח 9 שעות -1500 ש"ח 2500 נשואים
9 שעות 1000 ש"ח 1000+מגורים ואוכל רווקים


1. קראון במחיר מוזל של 800 ₪ בחודש במתחם הכפר החינוכי .
ב. סיוע בשכ"ד – ישנן שתי אפשרויות לסיוע בדיור –

2. דירת מועצה מוזלת במחיר מסובסד בהתאם לגודל הדירה ( 1,100 ₪ או 1,500 ₪)

התוכנית כוללת :

לימודי מכללה -

א. יום מלא (יום א')במכללה לאורך כל השנה, וקורסים מרוכזים בעת הצורך.

ב. 5 ש"ש עבודה מעשית.

לימודי בית המדרש –

א. שני סדרים יומיים , ארבע ימים בשבוע (ימי ב'-ה') - סה"כ 7 שעות ביום (סדר בוקר מ9:00 עד 13:00 וסדר צהרים מ15:00 עד 18:00).

ב. בימים שיש עבודה מעשית יוצאים לעובדה מעשית על חשבון הלימוד בבית המדרש, בכפוף לתנאי המכללה.

עשייה קהילתית –

א. כל חניך מחיוב ל- 9 ש"ש של עשייה קהילתית .

ב. שעות ההכשרה לעשייה קהילתית יחשבו כחלק מההתחייבות של ה- 9 ש"ש של העשייה הקהילתית.

תנאי הקבלה לתכנית מורכבים משני חלקים-

תנאי משרד החינוך ללימודי הוראה וראיון קבלה של ראשי התכנית–

א. התנאי ללימודי הוראה נכון לשנה"ל תשע"ג הם 525 פסיכומטרי וממוצע 92 בבגרות.

ב. חריגים יעברו וועדת חריגים.

ג. קורס פסיכומטרי יהיה בעז"ה בחודש אב- אלול לפני תחילת שנה"ל תשס"ג, מבחן ממוחשב לצורך לימודי הוראה יערך לאחר סוכות.

ד. השלמת בגרויות ספציפיות לצורך הגעה לממוצע הרצוי.

ה. ההצטרפות תלויה בראיון קבלה.