התהליך החינוכי

במכינה אנו מאמינים בשלושה עמודי תווך שבונים ומעצבים את אישיות ודמות החניכים

במישור הלימוד

אנו מאמינים שאדם לומד מה שליבו חפץ ועל מנת לתת מענה לחניכים הקמנו תוכנית ייחודית המורכבת ממגוון רחב של לימודי אמונה,גמרא,ומחשבת ישראל שמרחיבה את הפנימיות והידע המחשבתי של החניכים יחד עם זאת נפגשים התלמידים במסגרת הלימודים עם מגוון רחב של מרצים ,מורים ורבנים המרחיבים את ראיית עולמם

תמיר בשטח

פעילות שטח אתגרית הכוללת מסעות ליליים ,ניווטי לילה ויום ,"מסע רוח מים לים",מדבר יהודה ,הישרדות ,מורשת קרב, טיולים.מדסי"ם,והכנה לצבא על כול מרכיביו.יחד עם סדנאות לפיתוח מנהיגות.

התנדבות ועשייה קהילתית

תוכנית בה החניכים מובילים ומנהלים פרויקטים התנדבותיים בקהילה במגוון רחב של נושאים :בתי ספר,מועדוניות,חוות טיפוליות,ומפעלי חסד,ולומדים לקחת ולקבל אחריות ומובילות חברתית הן באזרחות ופרט בעתידם בשירותם הצבאי.